POLICOLD PRAH, pink ali pink veined

Kategoriji: ,

Polident, 700 g.

Akrilat za izdelavo parcialnih protez, reparatur in podložitev s tehniko ulivanja in hladno polimerizacijo.

Scroll to Top